SİRKÜLER
Arşiv 
Sirkü No Konu İndir
2022-16 30.06.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Haziran/2022 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 30.06.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması İndir...
2022-15 Kısmi KDV tevkifatına tabi teslim ve hizmetlerde İsteğe bağlı tam KDV tevkifatı uygulaması İndir...
2022-14 İmalatçı ihracatçıların yüklenilen KDV tutarına bakılmaksızın ve devreden KDV tutarını geçmeksizin ihracat bedelinin %10’u kadar KDV iade talep etme imkanı İndir...
2022-13 31.03.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Mart/2022 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.03.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2022 yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminden Yararlanılması İndir...
2022-12 Demir-çelik ürünlerinin KDV mükelleflerine tesliminde 01.05.2022 tarihinden itibaren kısmi KDV tevkifatı yükümlülüğü İndir...
2022-11 213 Sayılı VUK Mükerrer 298 ve Geçici 32. Maddeleri kapsamında yeniden değerleme uygulamaları İndir...
2022-10 İhracat bedellerinin mevzuatta öngörülen sürede yurda getirilmesinden sonra bankalara satılma zorunluluğu oranının %40’a çıkarılması, Dövize cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası olarak yapılması zorunluluğu İndir...
2022-09 KDV Oran Değişiklikleri İndir...
2022-08 Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde KDV oranı indirimi İndir...
2022-07 Kur korumalı TL mevduat ve katım hesabına dönüşümlerde gelir ve kurumlar vergisi istisnası İndir...
2022-06 Tarım ve hayvancılık ürünleri ile ÖTV’ye tabi olanlar hariç temel gıda maddelerinde toptan, perakende veya toptancı hali içi toptancı hali dışı ayrımı yapılmaksızın KDV oranının 14.02.2022 tarihinden itibaren %1’e indirilmesi İndir...
2022-05 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları, Aralık/2021 Dönemi İtibariyle Yİ-ÜFE Artış Oranları, Yatırım İndirimi ve Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenmesi, 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı, 2021 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Nakit Sermaye İndiriminde Uygulanacak Faiz Oranı İndir...
2022-04 2022 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler İndir...
2022-03 Vergi Kanunlarına göre 2022 yılında uygulanacak bazı had, oran ve tutarlar İndir...
2022-02 İhracat bedellerinin mevzuatta öngörülen sürede yurda getirilmesinden sonra %25’inin bankalara satılması zorunluluğu İndir...
2022-01 31.12.2021 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılması şartlarının oluşması İndir...
DÖVİZ
MALİ AÇIKLAMALARA ÜYELİK
E-Mail
MALİ TAKVİM